EN GLB
Global / EN

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu bychom vám chtěli poskytnout informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ke kterému může dojít při vaší návštěvě našich webových stránek www.robe.cz, www.robekariera.cz, www.anolislighting.com, během obchodního styku se společností ROBE lighting s.r.o., IČO 640 88 791, se sídlem na adrese Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, a eventuálně i v jiných případech, jako je návštěva našich stránek na sociální síti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn nebo Pinterest.

Správcem webových stránek www.robe.cz, www.robekariera.cz a sociálních sítí je ROBE lighting s.r.o. se sídlem v České republice. Správcem webové stránky www.anolislighting.com je dceřiná společnost ROBE UK LTD. se sídlem ve Velké Británii.

Naše společnost spustila tzv. mikro stránky, které slouží k prezentaci produktů naší společnosti. Jde o stránky spares.robe.cz, www.robe25anniversary.com, www.robe-esprite.com, www.promotion-lighting.com a robe-te.com.

Společnost ROBE lighting s.r.o. sídlí v České republice, ale její dceřiné společnosti se nacházejí po celém světě. Jde o ROBE LIGHTING ASIA PACIFIC PTE. LTD. (se sídlem v Singapuru), ROBE CIS (se sídlem v Rusku), ROBE DEUTSCHLAND GMBH (se sídlem v Německu), ROBE LIGHTING FRANCE SAS (se sídlem ve Francii), ROBE UK LTD. (se sídlem ve Velké Británii) a ROBE LIGHTING, INC. (se sídlem v USA). Veškeré informace o jednotlivých dceřiných společnostech včetně všech kontaktních údajů najdete na webových stránkách www.robe.cz. Abyste mohli být přesměrováni do oblasti, ve které se bude vašim potřebám věnovat oprávněná osoba, nainstalovali jsme domény, na které budete přesměrováni podle oblasti, ve které se nacházíte. Jsou to domény www.robelighting.es, www.robelighting.de, www.robelighting.fr, www.robe.ru, www.robelighting.com a www.robeuk.com.

Postupy našich dceřiných společností v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit podle země, ve které působí, aby vyhověly místním zákonným požadavkům. Naše dceřiné společnosti jsou právně nezávislé subjekty, které řeší ochranu osobních údajů interně, a to způsobem, který je v souladu se zákonnými národními a nadnárodními normami.

Vaše údaje s našimi dceřinými společnostmi (ani jinými subjekty) nesdílíme, pokud jste nám k tomu neposkytli svůj souhlas. Vaše údaje můžeme také s našimi dceřinými společnostmi sdílet v případech, kdy nám tuto povinnost ukládá platná právní norma nebo nám tato norma jejich sdílení umožňuje, nebo pokud sledujeme náš oprávněný zájem.

Vezměte prosím na vědomí, že tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při jejich zpracovávání dodržujeme platné právní předpisy a údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování. Vašim údajům zajišťujeme maximální ochranu, která je dána technickou úrovní dostupných zdrojů. V naší společnosti jsou uplatňována přísná pravidla, která určují, jaký zaměstnanec může mít k vašim osobním údajům přístup a jaký druh osobních údajů může zpracovávat.

Budeme rádi, když si poskytnuté informace důkladně přečtete a seznámíte se s nimi. Snažili jsme se, aby pro vás byly tyto informace co nejsrozumitelnější. Pokud vám však něco nebude jasné, rádi zodpovíme vaše dotazy. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese marketing@robe.cz či na adrese webmaster@robe.cz.

Pokud se způsobem zpracování svých údajů nesouhlasíte, můžete kontaktovat dozorový úřad sídlící v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je společnost ROBE lighting s.r.o., IČO 640 88 791, se sídlem na adrese Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Pokud jste jakýmkoli způsobem v kontaktu s některou z našich dceřiných společností, pak je správcem vašich údajů tato společnost.

Coby správce vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme řádným způsobem a v souladu se zákonem.

Správcem vašich údajů získaných nebo poskytnutých prostřednictvím webové stránky www.anolislighting.com je naše dceřiná společnost ROBE UK LTD., která ji provozuje.

Kontaktní údaje na naši dceřinou společnost ROBE UK LTD. jsou následující:

3 Spinney View

Stone Circle Road

Round Spinney Industrial Estate

NN3 8RF, Northampton, Spojené království

tel.: 01 604 741000

E-mail: infouk@robeuk.com

Správcem vašich osobních údajů získaných nebo poskytnutých prostřednictvím webové stránky www.robelighting.fr.com je naše dceřiná společnost ROBE LIGHTING FRANCE SAS, která ji provozuje.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU WEBOVÉ STRÁNKY WWW.ROBE.CZ A SOUVISEJÍCÍCH DOMÉN

Web www.robe.cz (včetně všech souvisejících domén www.robelighting.es, www.robelighting.de, www.robelighting.fr, www.robe.ru, www.robelighting.com www.robeuk.com) slouží primárně k informačním účelům. Na této stránce a souvisejících doménách však používáme nástroje pro webovou analýzu (jako je Google Analytics, Google AdWords, Hotjar a soubory cookie), které mimo jiné automaticky získávají vaši IP adresu. Upozorňujeme, že údaje získané z analytických nástrojů nemusí být ve všech případech osobními údaji, protože ani kombinace těchto údajů nemusí znamenat možnost vaší identifikace (společnost Google provádí takzvanou anonymizaci vaší IP adresy a společnost Hotjar vaši IP adresu neukládá celou).

Analytické nástroje se používají ke zvýšení produktivity našich webových stránek. Společnost Google již přijala novou podobu zásad ochrany osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google údaje získané z analytických nástrojů shromažďovala a používala, můžete si stáhnout plug-in pro prohlížeč, který najdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Společnost Hotjar již přijala novou podobu zásad ochrany osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Jejich pravidla naleznete na: https://www.hotjar.com/legal.

Pokud nechcete, aby společnost Hotjar vaše údaje shromažďovala, můžete svolení s jejich shromažďováním kdykoli změnit na: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

V zájmu zvýšení produktivity rovněž používáme na webové stránce www.robe.cz a souvisejících doménách soubory cookie. Jde o malé textové soubory, které webové stránky uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když náš web začnete používat.

Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Tyto soubory můžete zablokovat v nastavení prohlížeče, případně můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás na odeslání těchto souborů do vašeho zařízení upozornil.

Na webové stránce www.robe.cz a souvisejících doménách je rovněž integrován obsah webů třetích stran. Integrovali jsme zde například služby sociální sítě Facebook nebo videa hostingové platformy Vimeo. Tito externí poskytovatelé mohou teoreticky nastavovat soubory cookie během vaší návštěvy webu www.robe.cz a souvisejících domén, například mohou získat informaci, že jste tento web otevřeli. Navštivte prosím webové stránky externích poskytovatelů a získejte další informace o tom, jak soubory cookie používají. Pokud jste se rozhodli neudělit souhlas s používáním souborů cookie, u nichž je tento souhlas vyžadován, případně udělený souhlas odvoláte, budou vám na našem webu/našich webech zpřístupněny pouze ty funkce, u nichž jsme schopni garantovat použití i bez těchto souborů. Části našeho webu/našich webů, které potenciálně nabízejí technickou možnost integrace obsahu třetích stran, a tedy nastavení jejich souborů cookie, v tomto případě nebudete mít k dispozici. Na tuto skutečnost vás náležitě upozorníme. Pokud budete v takovém případě přesto chtít tento obsah používat, bude to možné pouze za předpokladu, že udělíte souhlas s používáním souborů cookie, jež jej vyžadují. Funkci pro udělení souhlasu můžete spustit v příslušné části našeho webu/našich webů.

Další informace o používání souborů cookie na našich webových stránkách naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Naši technickou podporu https://robelighting.jitbit.com/helpdesk/ naleznete rovněž na www.robe.cz. Technická podpora je provozována pomocí softwaru společnosti Jitbit. Kontaktní informace na společnost Jitbit jsou následující:

Jitbit LP

Summit House, 4-5 Mitchell Street

Edinburgh, EH6 7BD

Spojené království

Tel.: +1 (646) 397-7708

Web: www.jitbit.com

Abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby technické podpory, vyžaduje tato služba registraci. Během ní musíte uvést svou e-mailovou adresu, kterou potřebujeme znát, abychom s vámi mohli komunikovat. Během registrace můžete také zvolit své uživatelské jméno a heslo pro další přihlášení do technické podpory. Při registraci nebo používání technické podpory nám můžete dobrovolně poskytnout další osobní údaje, abychom mohli naše služby dále zlepšovat. Svou registraci do technické podpory můžete kdykoli zrušit zasláním požadavku na adresu technical@robe.cz.

Pokud chcete být informováni o tom, co je v naší společnosti a ve světě osvětlovacích technik nového, můžete se zaregistrovat na www.robe.cz a přihlásit se k odběru našeho newsletteru a technického newsletteru. Můžete rovněž odebírat newsletter našich dceřiných společností. Stačí přejít na jejich stránku s kontakty či na zápatí lokálních verzí stránek a kliknout na vyskakovací odkaz.

Možnost odhlásit se z odběru našeho newsletteru (nebo newsletteru našich dceřiných společností) je uvedena v každém informačním e-mailu, který od nás obdržíte. Máte také možnost kdykoli upravit své osobní údaje, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím odkazu, který je rovněž součástí našeho informačního e-mailu.

Pokud odebírání newsletteru zrušíte, nebudeme již za tímto účelem vaše údaje zpracovávat.

Na webu www.robe.cz a souvisejících doménách si můžete vytvořit účet tak, že nám při registraci poskytnete svou e-mailovou adresu a vaše jméno. Dobrovolně můžete také poskytnout název vaší společnosti. Při registraci si vytvoříte své vlastní heslo. Po přihlášení můžete získat přístup k informacím, které nejsou bez přihlášení dostupné. Registraci lze kdykoli zrušit na základě žádosti zaslané na e-mail webmaster@robe.cz či kliknutím na odkaz, který je součástí informačních e-mailů, jež vám zasíláme. Pokud svou registraci zrušíte, nebudeme již za tímto účelem vaše údaje zpracovávat. Uchovávat vaše údaje jsme oprávněni pouze po dobu vyžadovanou zákonem (uplatní-li se).

Na webu www.robe.cz a souvisejících doménách je k dispozici formulář, prostřednictvím kterého nám můžete zasílat dotazy ohledně našich produktů. Odesláním formuláře nám poskytnete informace nezbytné k tomu, abychom na vaši žádost mohli odpovědět. Vezměte prosím na vědomí, že údaje, které nám poskytnete, můžeme předat dceřiné společnosti nebo distribučnímu partnerovi pro vaši oblast, a to z toho důvodu, abychom vám byli schopni poskytnout přesné informace. Jakmile bude vaše žádost vyřízena, nebudeme již za tímto účelem vaše údaje zpracovávat.

Za externí odkazy na našich webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU WEBOVÉ STRÁNKY WWW.ROBEKARIERA.CZ

Účelem webové stránky www.robekariera.cz je především informovat o volných pracovních místech v naší společnosti a o programech pro studenty (stáže, stipendia atd.).

Máte-li o volnou pracovní pozici nebo aktuální studentský program zájem, poskytneme vám jasný a jednoduchý způsob (formulář), jak se o tuto pozici či program ucházet. K formuláři můžete přiložit svůj životopis. Můžete nám jej také zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu personalni@robe.cz.

Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme jej uchovávat pouze do té doby, než dojde k přidělení konkrétní pozice / studentského programu. Pokud byste chtěli, abychom si váš životopis ponechali déle, a případně vás kontaktovali, až se nějaká vhodná pracovní pozice / studentský program uvolní, musíte nám pro tento účel poskytnout svůj souhlas.

Na webu www.robekariera.cz používáme nástroje pro webovou analýzu (jako je Google Analytics, Google AdWords a Hotjar), které automaticky získávají vaši IP adresu. Upozorňujeme, že údaje získané z analytických nástrojů nemusí být ve všech případech osobními údaji, protože ani kombinace těchto údajů nemusí znamenat možnost vaší identifikace (společnost Google provádí takzvanou anonymizaci vaší IP adresy a společnost Hotjar vaši IP adresu neukládá celou).

Analytické nástroje se používají ke zvýšení produktivity našich webových stránek.

Společnost Google již přijala nové zásady ochrany osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google analytické údaje shromažďovala a používala, můžete si stáhnout plug-in pro prohlížeč, který najdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nové zásady ochrany osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů přijala rovněž společnost Hotjar. Jejich pravidla naleznete na: https://www.hotjar.com/legal.

Pokud nechcete, aby společnost Hotjar vaše údaje shromažďovala, můžete svolení s jejich shromažďováním kdykoli změnit na: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

V zájmu zvýšení produktivity používáme na webu www.robekariera.cz rovněž soubory cookie. Jde o malé textové soubory, které webové stránky uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když náš web začnete používat.

Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Tyto soubory můžete zablokovat v nastavení prohlížeče, případně můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás na odeslání těchto souborů do vašeho zařízení upozornil.

Za externí odkazy na našich webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU WEBOVÉ STRÁNKY WWW.ANOLISLIGHTING.COM

Web www.anolislighting.com se zaměřuje na produkty naší společnosti – LED osvětlení. Tento web je řízen naší dceřinou společností ROBE UK LTD. sídlící ve Velké Británii. Proto vezměte na vědomí, že vaše údaje poskytnuté či získané prostřednictvím webu www.anolislighting.com jsou spravovány společností ROBE UK LTD.

Kontaktní údaje na naši dceřinou společnost ROBE UK LTD.:

3 Spinney View

Stone Circle Road

Round Spinney Industrial Estate

NN3 8RF, Northampton, Spojené království

Tel.: 01604 741000

E-mail: infouk@robeuk.com

Web www.anolislighting.com slouží primárně k informačním účelům. Používáme zde však také nástroj pro webovou analýzu (Google Analytics), který automaticky získává zejména vaši IP adresu. Upozorňujeme, že údaje získané z analytických nástrojů nemusí být ve všech případech osobními údaji, protože ani kombinace těchto údajů nemusí znamenat možnost vaší identifikace.

Analytické nástroje se používají ke zvýšení produktivity našich webových stránek. Pokud si nepřejete, aby společnost Google analytické údaje shromažďovala a používala, můžete si stáhnout plug-in pro prohlížeč, který najdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Společnost Google již přijala nové zásady ochrany osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Na webu www.anolislighting.com je k dispozici formulář, prostřednictvím kterého nám můžete zasílat dotazy ohledně našich produktů Anolis. Tímto způsobem získáme informace nezbytné k tomu, abychom na vaši žádost mohli odpovědět.

Na webu www.anolislighting.com si můžete vytvořit účet. Stačí, když nám během registrace poskytnete svůj e-mail, případně i vaše jméno, a vytvoříte si heslo. Pokud se zde zaregistrujete, můžete svoji registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu infouk@robeuk.com. Pokud svou registraci zrušíte, nebudeme již za tímto účelem vaše údaje zpracovávat.

POKUD NAVŠTÍVÍTE NĚKTEROU Z NAŠICH MIKROSTRÁNEK

V zájmu prezentace našich produktů jsme spustili následující mikro stránky:

https://spares.robe.cz/

https://www.robeontheroad.com

https://www.robe-esprite.com/

https://www.robe-te.com/

https://www.robegreen.com

https://www.promotion-lighting.com

Tyto mikro stránky jsou primárně informativního charakteru. Za účelem zvýšení jejich produktivity však na těchto používáme soubory cookie. Jde o malé textové soubory, které webové stránky uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když jednu z našich mikro stránek začnete používat.

Upozorňujeme, že údaje získané z analytických nástrojů nemusí být ve všech případech osobními údaji, protože ani kombinace těchto údajů nemusí znamenat možnost vaší identifikace.

Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Tyto soubory můžete zablokovat v nastavení prohlížeče, případně můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás na odeslání těchto souborů do vašeho zařízení upozornil.

POKUD NÁS SLEDUJETE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Naše společnost (i jakákoli naše dceřiná společnost) s vámi chce být v kontaktu a poskytovat vám novinky z naší společnosti i ze světa osvětlovací techniky. Za tímto účelem jsme vytvořili nejen webové stránky, ale také profily na sociálních sítích, které najdete na následujících odkazech:

Profil Facebook ROBE lighting - https://www.facebook.com/ROBELIGHTING

Profil Facebook ROBE Deutschland GmbH - https://www.facebook.com/robedeutschland

Profil Facebook ROBE lighting France SAS - https://www.facebook.com/robelighting.france

Profil Facebook ROBE lighting, Inc. - https://www.facebook.com/TheRobeWay

Profil Facebook ROBE LIGHTING ASIA PACIFIC PTE. LTD - https://www.facebook.com/ROBEASIAPAC

Profil Facebook ROBE LIGHTING UK LTD LTD - https://www.facebook.com/robearoundtheuk

Profil Facebook ROBE lighting CZ&SK - https://www.facebook.com/RobelightingCZSK

Profil Facebook ROBE lighting CIS - https://www.facebook.com/HaRusskom

Profil Instagram ROBE lighting - https://www.instagram.com/robelighting/

Profil Instagram ROBE Deutschland GmbH - https://www.instagram.com/robedeutschland/

Profil Instagram ROBE lighting France SAS - https://www.instagram.com/robe_lighting_france/

Profil Instagram ROBE lighting, Inc. - https://www.instagram.com/therobeway/

Profil Instagram ROBE LIGHTING ASIA PACIFIC PTE. LTD - https://www.instagram.com/robe.lighting.ap/

Profil Instagram ROBE LIGHTING UK LTD LTD - https://www.instagram.com/robearoundtheuk/

Profil LinkedIn ROBE lighting - https://www.linkedin.com/company/robe-lighting-s-r-o-

Profil LinkedIn ROBE LIGHTING UK LTD - https://www.linkedin.com/company/robe-uk-ltd/

Profil LinkedIn ROBE Deutschland GmbH - https://www.linkedin.com/company/robe-deutschland

Profil LinkedIn ROBE lighting France SAS - https://www.linkedin.com/company/robe-lighting-france/

Profil Twitter ROBE lighting - https://twitter.com/Robelighting

Profil Twitter ROBE lighting, Inc. - https://twitter.com/therobeway

Profil Twitter ROBE LIGHTING UK LTD - https://twitter.com/robearoundtheuk

Profil Pinterest ROBE lighting - https://cz.pinterest.com/robelighting/

Profil Anolis LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/anolislighting/

Profil Anolis Twitter - https://twitter.com/anolislighting

Naše profily na sociálních sítích se mohou měnit (to platí i pro profily našich dceřiných společností).

Odkazy na naše sociální sítě najdete také na našich webových stránkách (odkazy na sociální sítě našich dceřiných společností najdete rovněž na jejich webových stránkách). Pokud máte zájem nás na sociálních sítích sledovat, postačí, když budete sledovat naše profily podle nastavení dané sociální sítě. Sledování našich profilů můžete na dané sociální síti kdykoli zrušit.

Při sledování našich profilů nedochází k žádnému zpracovávání vašich údajů. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj vašeho povědomí o naší společnosti.

Za přijetí zásad ochrany vašich osobních údajů jsou v tomto případě odpovědní jednotliví provozovatelé sociálních sítí.

POKUD SI NAINSTALUJETE NAŠI APLIKACI

Vyvinuli jsme aplikaci s názvem ROBE lighting, která je k dispozici na elektronických tržištích Google Play a Apple Store. Hlavním účelem aplikace ROBE lighting je informovat vás o našich produktech, nadcházejících výstavách či akcích a souvisejících novinkách. Pokud si ji do svého zařízení nainstalujete, vezměte prosím na vědomí, že nezpracováváme žádné osobní údaje ohledně toho, jak ji používáte. Aplikace rovněž nepoužívá žádné analytické nástroje včetně cookies.

Vyvinuli jsme aplikaci ROBE COM, která je k dispozici v obchodech s aplikacemi Google Play a Apple Store. Tato aplikace slouží uživateli jako nástroj pro ovládání a údržbu našich zařízení. Pokud si ji do svého zařízení nainstalujete, vezměte prosím na vědomí, že nezpracováváme žádné osobní údaje ohledně toho, jak ji používáte. Aplikace rovněž nepoužívá žádné cookies. Aplikace využívá analytické nástroje jako například Firebase Crashlytics pro potřeby údržby aplikace samotné.

POKUD NAVŠTÍVÍTE NAŠI SPOLEČNOST

Pokud si domluvíte návštěvu naší společnosti (výrobní závod ve Valašském Meziříčí v České republice), vezměte prosím na vědomí, že naše prostory jsou monitorovány kamerami, abychom ochránili náš majetek a zajistili bezpečnost vás i vašich věcí. Pokud do naší společnosti dorazíte autem, přečtou kamery rovněž registrační značku vašeho vozu. Místnosti monitorované kamerami jsou řádně označeny informačními cedulemi. Záznamy z kamer uchováváme maximálně po dobu 7 dní.

Po příjezdu/vstupu do našich prostor se zaregistrujete na recepci a obdržíte kartu návštěvníka. Přístup do našich prostor musí být z bezpečnostních důvodů monitorován, abychom měli přehled o pohybu osob a v případě jakéhokoli problému tak mohli kteroukoli z nich zpětně dohledat. Záznamy z kamer nikomu neposkytujeme. Jsme oprávněni je předávat pouze orgánům činným v trestním řízení v případě, že byl spáchán trestný čin.

V některých případech vám naše společnost zajistí dopravu a ubytování. Abychom mohli vše náležitě zařídit, budeme potřebovat některé vaše údaje požadované přepravními společnostmi a ubytovacími zařízeními. Tyto údaje nepoužíváme k žádným jiným účelům a po zajištění přepravy/ubytování je dále nezpracováváme.

POKUD SE ÚČASTNÍTE UDÁLOSTÍ POŘÁDANÝCH NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

Naše společnost organizuje pro své zaměstnance firemní akce zejména kulturního charakteru. Pokud se na takové firemní akci ocitnete jako návštěvník či rodinný doprovod našeho zaměstnance, vezměte prosím na vědomí, že během nich pořizujeme audiovizuální záznamy včetně fotografií, které mohou být zveřejněny v našem interním měsíčníku (časopis FOCUS), na našich sociálních sítích nebo výjimečně také v našich katalozích produktů.

Pokud se budete chtít takové akce zúčastnit i za těchto podmínek, předpokládáme, že příchodem na akci dáváte svolení k pořízení materiálů zachycujících vaši osobu a že za všech okolností rovněž důvodně předpokládáte, že takový materiál může naše společnost šířit dále (pouze pro výše uvedené účely).

Vztah s veřejností a naše prezentace osvětlovací techniky je pro nás velmi důležitá, a protože se na našich nejrůznějších akcích nachází velké množství lidí, nebylo by technicky možné v případě vašeho nesouhlasu a námitek zajistit, abyste nebyli na žádném snímku či materiálu zachyceni. Vezměte prosím na vědomí, že na naše propagační materiály vynakládáme spoustu finančních prostředků. Pokud byste tedy požadovali odstranění fotografií po jejich zveřejnění, bylo by to pro nás nepřiměřeně komplikované.

Nemáme v úmyslu vaše portréty jakýmkoli způsobem zneužívat. Pokud jejich pořízení výslovně odmítáte, chtěli bychom vás požádat, abyste se s ohledem na ochranu svých osobních práv našich akcí neúčastnili.

POKUD JSTE NÁŠ DODAVATEL

Naše společnost má rozsáhlou síť dodavatelů. Pokud jste jedním z nich, musíme z důvodu existence vzájemného smluvního vztahu zpracovávat některé vaše údaje za účelem řádného plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur a jejich úhrady, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud tak nestanoví zákon (zejména z důvodu plnění daňových povinností), pokud tím nesledujeme náš oprávněný zájem nebo pokud nám k tomu nedáte svolení.

Vaše údaje jsou uchovávány zejména v informačním systému, s jehož poskytovatelem z České republiky (AXIOM PROVIS Int., s.r.o., ID Zlín, Pod Vrškem 5360, 761 01) máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Vaše údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu. Po ukončení tohoto smluvního vztahu jsou vaše údaje zpracovávány během trvání promlčecí lhůty veškerých nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný oprávněný důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které nemusí být podle platných právních předpisů České republiky po uplynutí promlčecí lhůty dále zpracovávány, budou bez zbytečného odkladu zničeny.

POKUD JSTE NÁŠ ZÁKAZNÍK

Pokud jste naším zákazníkem, musíme z důvodu existence vzájemného smluvního vztahu zpracovávat některé vaše údaje za účelem řádného plnění smlouvy, vyřizování objednávek/dodávek, vystavování faktur a jejich úhrady, vedení účetnictví a související agendy. Vaše údaje s nikým nesdílíme, pokud tak nestanoví zákon (zejména z důvodu plnění daňových povinností), pokud tím nesledujeme náš oprávněný zájem nebo pokud nám k tomu nedáte svolení.

Vaše údaje jsou uchovávány zejména v informačním systému, s jehož poskytovatelem z České republiky (AXIOM PROVIS Int., s.r.o., ID Zlín, Pod Vrškem 5360, 761 01) máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Vaše údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu. Po ukončení tohoto smluvního vztahu jsou vaše údaje zpracovávány během trvání promlčecí lhůty veškerých nároků vyplývajících z našeho obchodního vztahu (zákonný oprávněný důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které nemusí být podle platných právních předpisů České republiky po uplynutí promlčecí lhůty dále zpracovávány, budou bez zbytečného odkladu zničeny.

POKUD SE POTKÁME NA VELETRZÍCH

Naše společnost se účastní světových veletrhů s osvětlovací technikou. Pokud na veletrhu projevíte o naše produkty zájem, požádáme vás o vaši vizitku nebo průkaz totožnosti, abychom si jej mohli oskenovat.

Jsme si vědomi toho, že předávání kontaktů na veletrhu nepředstavuje souhlas se zasíláním obchodních informací. Z tohoto důvodu se vás předtím, než vám začneme náš newsletter zasílat, vždy zeptáme, zda máte o jeho zasílání zájem a zda nám k tomu dáváte souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním žádosti na adresu webmaster@robe.cz.

Ve všech e-mailech, které od nás obdržíte, vám bude poskytnuta možnost odebírání newsletteru zrušit. Máte také možnost kdykoli upravit své osobní údaje, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím odkazu, který je rovněž součástí našich e-mailů.

Pokud svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvoláte, nebudeme již za tímto účelem vaše údaje zpracovávat.

Jak jsme již vysvětlili, naše společnost má dceřiné společnosti po celém světě, které zajišťují naši obchodní činnost v dané lokalitě. Abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby, např. zajistit jazykovou variantu pro naši vzájemnou komunikaci či vám být k dispozici, vezměte prosím na vědomí, že údaje, které nám na veletrhu poskytnete, budou zpracovávány v rámci vaší lokality a některou z našich místních poboček.

Všechny naše dceřiné společnosti spravují vaše údaje v souladu se zákonem a stejně jako my vás vždy nejprve požádají o souhlas, zda vám mohou obchodní sdělení zasílat. I v případě našich dceřiných společností máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě nebude naše dceřiná společnost vaše údaje dále zpracovávat.

V některých případech a na vaši žádost vám umožníme představit na veletrhu náš nový produkt, který dosud nebyl uveden na trh. V zájmu ochrany naší společnosti před možným zneužitím informací podepíšete dohodu o zachování mlčenlivosti, ve které nám poskytnete některé ze svých identifikačních údajů. Vaše údaje budeme zpracovávat, dokud nebude produkt oficiálně uveden na trh, a následně do té doby, než uplyne promlčecí lhůta pro jakékoli nároky vyplývající z porušení mlčenlivosti (zákonný oprávněný důvod).

POKUD JSME VAŠÍM SPONZOREM

Naše společnost se snaží finančně podporovat sportovní organizace, sportovce, neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a další subjekty. Pokud vás finančně podporujeme formou sponzorských darů, uzavřeme s vámi smlouvu a budeme zpracovávat některé vaše údaje, abychom splnili naše smluvní a zákonné povinnosti. Pokud naše sponzorství ukončíme nebo pokud se bude jednat pouze o jednorázovou finanční podporu, budeme smlouvy, které jsme s vámi uzavřeli (nebo vaše údaje), uchovávat po dobu stanovenou zákonem.

POKUD JSTE S NÁMI UZAVŘELI JINOU SMLOUVU

V některých případech je nutné s námi podepsat smlouvu, ať už se týká nákupu, prodeje, zajištění služeb a dalších případů, kdy je třeba uzavřít smluvní vztah. Po dobu trvání našeho smluvního vztahu musíme zpracovávat vaše údaje za účelem plnění smlouvy. V některých případech nám tuto povinnost ukládá také zákon. Po ukončení tohoto smluvního vztahu jsou vaše údaje zpracovávány pouze během trvání promlčecí lhůty veškerých nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný a oprávněný důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které nemusí být podle platných právních předpisů České republiky po uplynutí promlčecí lhůty dále zpracovávány, budou bez zbytečného odkladu zničeny.

POKUD NÁS KONTAKTUJETE

V případě, že nás z jakéhokoli důvodu kontaktujete, musíme po dobu naší vzájemné komunikace až do vyřešení dané záležitosti zpracovávat některé vaše údaje, zejména kontaktní informace. Jakmile bude váš požadavek vyřešen, nebudeme mít žádný důvod ve zpracovávání vašich údajů pokračovat, ledaže byste se stali naším klientem nebo bychom s vámi navázali jiný právní vztah.

E-maily, které od vás dostáváme, naši zaměstnanci pravidelně mažou. Děje se tak proto, abychom vaše údaje, pokud již nejste naším klientem nebo pokud jsme s vámi nenavázali žádný jiný právní vztah, neměli k dispozici déle, než je pro daný účel vyžadováno.

PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo nás požádat o sdělení informace, zda budou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány.

Pokud v tomto dokumentu nenajdete všechny potřebné informace, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese info@robe.cz.

PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA OPRAVU/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

Pokud se domníváte, že jsou vaše uchovávané údaje nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o omezení jejich zpracování, dokud nebude situace vyřešena. O omezení jejich zpracování nás můžete požádat také v případě, že se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně nebo již nemáme důvod je zpracovávat. Svou žádost zašlete na adresu info@robe.cz.

PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo nás požádat o okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud se domníváte, že již nemáme žádný důvod je zpracovávat, pokud odvoláte svůj souhlas nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nezákonně.

Vaše údaje nebudeme moci vymazat, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti stanovené právními předpisy EU a právními předpisy České republiky nebo pokud je musíme zpracovávat za účelem archivace ve veřejném zájmu, za účelem vědeckého nebo historického výzkumu, pro statistické účely a pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Žádosti o vymazání osobních údajů nám zasílejte na adresu info@robe.cz.

PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo je předat jinému správci, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@robe.cz.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme zavedena a neustále přijímáme organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje co nejúčinněji chránili a zabránili jejich náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému poškození, ztrátě, změně, zveřejnění nebo použití.

ROBE Lighting uses cookies. We use cookies to personalise content and ads and to analyse our traffic. Please see “More about cookies” to learn more about how they are used on our website. Click “I agree” to activate them or “Close and just use cookies not requiring consent” if you do not want them. You can change your settings on "Cookies" in the footer at any time.